بچه ها ؟

اینکه تو سایت سنجش نوشته لغایت شنبه مهلت داریم یعنی فردا هم وقت داریم دیگه ؟ یا که نه 12 شب امشب بسته میشه ؟ :|

من هنوز وارد نکردم :|

البته کاراشو امشب داریم میکنیم ولی یه کم طول میکشه خب واسه همین گفتم بیام بپرسم