شرح زندگانیِ من!
یه روزایی سیاه و اخمو
یه روزایی خاکستری و خنثی
یه روزایی سفید با خال خال های رنگی!

روزای زندگی یکی یکی میان و تند رد میشن
اینجا به ازای گذر هر " روز زندگی " ، یک چوب خط کشیده میشه!

*من روزی رو " روز زندگی " مینامم که با بقیه ی روزا تفاوتی داشته باشه ! روزمرگی نباشه ! :)
**این وبلاگ صرفا جهت ثبت خاطرات ساخته شده اما خوشحال میشم کنارش دوستای مهربونی پیدا کنم :))